Rätt teknisk support

Att erhålla hjälp med tekniska frågeställningar kan tänkas enkelt i en tid där allt fler har en djup teknisk förståelse. Samtidigt finns det en digital utmaning i att många inte har tillgång till teknik andra ser som naturlig i sin vardag och i det yrke som råder. För att kunna få den hjälp som krävs behövs ofta ett kontaktnät där teknikintresserade kan ställa upp och agera support på olika sätt. Har man inte en sådan kontakt kan datahjälp för privatpersoner kännas svåråtkomlig. Detta har man försökt komma tillrätta med i näringslivet. Bland annat genom att utforma kontaktvägar för människor vars kompetens efterfrågas på näta håll. Kanske är det en granne som kan allt om Wifi, eller en person några kvarter bort som vet hur man installerar nya mjukvaror snabbare än ögat.

Sammanföra individer

Det är en relativt klassisk företeelse att mäkla kontakt mellan människor för gynnsam effekt. Istället för att behöva montera ner sin tekniska utrustning och gå till försäljaren i syfte att felsöka, kan man kalla på hjälp som kommer direkt hem! Många gånger kan små problem avhjälpas inom loppet av några minuter eller någon timma. Tjänsten i fråga faktureras per halvtimma. Oavsett vem man är kan man hitta vägar att erbjuda sina tjänster förutsatt att man har den kunskap som krävs. Som extrajobb har det blivit mycket populärt och hos inköpare är det ett sätt att få den hjälp som önskas på plats!

I Malmö har man kommit ganska långt med datahjälp för privatpersoner. Här kan man boka tid med individer i närheten som kan ta sig ut för ett snabbt och enkelt jobb. I och med att detta rör sig om tjänster i hemmet, kan man även använda sig av skatteavdrag som RUT för att det hela skall bli ändå mindre kostsamt för den som köper tjänsten.

När det ställs höga krav på tillgänglighet digitalt, är det viktigt att alla också har en möjlighet att använda sig av den grundteknik som behövs. I större utsträckning än tidigare finns samhällsinformation huvudsakligen i digital form. I syfte att kunna tillgodogöra sig den information som krävs, behöver man således ofta teknisk utrustning. Det finns en hel del möjligheter att använda tekniken på medborgarkontor, bibliotek osv. Här behöver man dock ändå kompetens för uppgiften. Genom att ha dator och telefon hemma kan man via instruktioner och frågor lära sig hur man går vidare.