Rätt teknisk support

Att erhålla hjälp med tekniska frågeställningar kan tänkas enkelt i en tid där allt fler har en djup teknisk förståelse. Samtidigt finns det en digital utmaning i att många inte har tillgång till teknik andra ser som naturlig i sin vardag och i det yrke som råder. För att kunna få den hjälp som krävs behövs ofta ett kontaktnät där teknikintresserade kan ställa upp och agera support på olika sätt. Har man inte en sådan kontakt kan datahjälp för privatpersoner kännas svåråtkomlig. Detta har man försökt komma tillrätta med i näringslivet. Bland annat genom att utforma kontaktvägar för människor vars...