Skötbord på offentliga toaletter

Så avslutas den motion som lades år 2005 om krav på skötbord på offentliga toaletter både på herrarnas och damernas toaletter. En motion som fick avslag av både utskottet och kammaren – men som ändå påvisade ett visst problem i samhället.

Småbarnsföräldrar lär sig snabbt vilka butiker som har toaletter med skötbord. Att behöva byta på golvet på en ”vanlig” toalett eller i värsta fall i ett hörn av butiken är knappast önskvärt. Det är nog även många som reflekterat över att det finns fler skötbord på damernas toaletter än herrarnas. Något som kan tyckas vara märkligt utifrån det arbete som sker mot jämställdhet i samhället och att allt fler pappor är hemma med sina barn.

Detta reflekterad även Agneta Gille (S) samt Mats Berglind (S) över och valde att år 2005 lägga motionen 2005/06 med titeln ”Skötbord på offentliga toaletter”. I motiveringen framställs att arbetet har gått mycket långt gällande jämställdhet i Sverige. Detta framförallt om man gör en internationell jämförelse. Bland annat innebär dagens föräldraförsäkring att pappor är hemma med sina barn i betydligt större utsträckning än i många andra länder. Men att allt fler pappor är hemma med sina småbarn har inte återspeglats tillräckligt i samhället, menar motionsskrivarna. De pekar på att offentliga damtoaletter generellt oftare har skötbord mot om man jämför mot herrtoaletterna. De anser att alltför många offentliga toaletter enbart har skötbord hos damerna. Därmed anser de även att det är en jämställdhetsfråga.

En lösning på väg?

Även om motionen fick avslag så kan det ca 13 år senare gå att se en trend som skulle lösa problemet. När IKEA byggde om vissa av sina varuhus valde de att ta bort de separata dam- och herrtoaletterna. Därmed infördes enbart en stor toalettavdelning med flera toaletter. Pissoarerna försvann och alla kunde därmed gå på samma ställe. På detta sätt har man även löst problemet med skötbord då både herrar och damer kan gå på samma avdelning och dela på samma skötbord. Om det skett av utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller utifrån funktion eller ekonomi är däremot svårt att avgöra. Oavsett bör författarna av motionen vara nöjda – ca 13 år efter att de skrev motionen.