Överfallslarm för allas säkerhet

Överfallslarm för allas säkerhet

Om du arbetar i en butik, på en bank eller på en arbetsplats som av någon anledning är utsatt för rånrisk, kan ett överfallslarm göra din arbetsmiljö betydligt tryggare. Här berättar vi mer om överfallslarm.

Vad är ett överfallslarm

Överfallslarm används vanligtvis i butiker och ibland på kontor, eller viss känslig verksamhet. De används för att larma vid rån eller överfall. Larmet består vanligtvis av en larmknapp samt övervakningskameror. Larmet är kopplat till en larmcentral som i sin tur larmar polisen. De kan även vara kopplade direkt till polisen, även om detta är mindre vanligt. Det vanligaste är att larmknappen placeras på en strategisk plats, såsom under disken i en butik, eller i kassan. Det är viktigt att larmet placerar där du lätt kan nå det, utan att röra dig och påkalla rånarnas uppmärksamhet.

Bär med dig överfallslarm

Det finns även överfallslarm som du bär med dig. Dessa kan användas vid rånrisk i butiker och liknande, men även om du känner dig otrygg när du går ensam utomhus på natten till exempel. I så fall kan du använda ett överfallslarm som ger ifrån sig en stark signal. Numera finns även överfallslarm som applikation i din mobiltelefon. Dessa larmar vanligtvis till din bekantskapskrets. Vi kommer nedan att fokusera på de överfallslarm som används i butik och på bankkontor etc. för att larma vid rån och överfall.

Hur väljer man larm

Securitas erbjuder ett antal olika larmsystem för överfallslarm. På deras hemsida kan du gå in och göra olika tester för att avgöra vilket larm som passar just din verksamhet eller arbetsplats bäst. I slutändan är det dock viktigast att ha ett samtal med Securitas och berätta för dem om dina behov, så kan de guida dig fram till det larm du behöver.

Vad kan du tänka på?

Olika faktorer som kan påverka valet av överfallslarm är vilket typ av verksamhet du arbetar med, om ni har öppet både dag-, kvälls- och nattetid samt vilken tid på dygnet ni upplever att risken för rån är som störst, om ni redan har någon typ av larmanordning installerad, om du vill kombinera överfallslarmet med andra larmsystem, såsom ett brandlarm, var din butik eller arbetsplats är belägen (om den ligger enskilt eller i en galleria till exempel) och om personal arbetar ensam eller om de alltid arbetar i arbetslag. Så fundera på dessa faktorer och kontakta Securitas för att få råd kring vilket överfallslarm som passar er verksamhet bäst.