Som psykologkonsult kan du förbättra människors liv

Psykologi är ett brett och väldigt spännande yrkesområde där fokus ligger på den mänskliga hjärnan och mental hälsa. Genom att utbilda dig till psykolog och arbeta som detta kan du därför bidra till att förbättra dina patienters liv. Detta genom att ge dem insikt i deras beslutsfattande och beteenden samt genom hjälpa dem att hantera sin stress. Du kan göra detta antingen via en traditionell anställning eller genom att bli psykologkonsult.

Vad är en psykologkonsult?

En psykologkonsult är en psykolog som arbetar på konsultbasis. Personen ifråga är anställd av ett bemanningsföretag snarare än direkt av sin uppdragsgivare. I denna yrkesroll arbetar du med andra ord som konsult, men i övrigt skiljer sig inte arbetet nämnvärt åt från vilket psykologjobb som helst. Däremot finns det vissa fördelar med att ha denna typ av anställning:

  • Friare och mer flexibelt. En av de stora fördelarna med att jobba som konsult är att din tillvaro blir friare och mer flexibel. Du kan i högre grad styra över hur mycket du önskar arbeta. På så vis kan du enklare skapa en mer hälsosam balans mellan ditt privatliv och ditt yrkesliv.
  • Många olika uppdrag. En annan fördel är att ditt bemanningsföretag har ett brett urval av uppdrag för dig att ta dig an. Detta gör det enklare för dig och din kontakt på bemanningsföretaget att hitta uppdrag vilka passar dig som handen i handsken.
  • Personlig kontakt. När du arbetar på konsultbasis får du en personlig kontakt på bemanningsföretaget. Din kontaktperson finns tillgänglig för att besvara dina frågor och hjälpa dig på olika sätt. Därmed behöver du inte känna dig utelämnad när du jobbar som psykologkonsult.

Utöver dessa fördelar finns det även andra sådana. Några exempel på dessa är: hög lön, goda utvecklingsmöjligheter samt möjlighet till fortbildning.

Ägna mer tid åt kliniskt arbete som konsult

Ytterligare en fördel med att arbeta som psykolog på konsultbasis är att du kan ägna mer tid åt kliniskt arbete. Detta då du vanligtvis inte är fullt lika involverad i den organisation som du arbetar för. Du slipper därmed ofta delta i många av de möten som den fast anställda personalen måste delta i. Därmed kan du fokusera mer på det viktiga arbetet med patienterna.