Kamerabevakning har informationskrav

Om kamerabevakning sker inom en privat bostad finns inget informationskrav. Men när bevakning sker i offentlig miljö finns detta krav. Det innebär exempelvis att hotell, köpcentrum och bibliotek behöver informera sina besökare att kamerabevakning genomförs. Tydlig information om kamerabevakning Lagtexten anger att det vid övervakning med kamera ska finnas tillgänglig och tydlig information till de personer som blir bevakade. Det vanligaste är att detta sker med skyltar och dekaler som påvisar att bevakning sker. Den information som primärt ges ska ange vilket företag det är som genomför bevakning samt var det går att ta del av mer information kring just...